1991 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,43
Toplam Sandık Sayısı :
1537
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
366685
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
294917
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
287129
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
532
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
89,984
%31
5 - LİSTE
% 26
76,270
%26
2 - LİSTE
% 20
59,365
%20
0
% 18
52,953
%18
1 - LİSTE
% 2
7,598
%2
0
% 0
959
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 67
9,084
%67
% 36
6,986
%36
% 40
6,960
%40
% 27
3,704
%27
% 45
5,144
%45
% 69
6,671
%69
% 38
3,958
%38
% 30
30,167
%30
% 36
15,517
%36
% 36
7,706
%36
% 34
10,418
%34

1991 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri