1991 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 83,57
Toplam Sandık Sayısı :
2246
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
651947
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
544842
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
531628
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
984
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
176,786
%33
7 - LİSTE
% 21
116,655
%21
2 - LİSTE
% 16
85,636
%16
0
% 14
78,618
%14
0
% 13
71,739
%13
0
% 0
2,194
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
6,719
%31
% 34
2,027
%34
% 37
3,778
%37
% 28
20,608
%28
% 42
24,083
%42
% 32
9,388
%32
% 34
5,771
%34
% 27
3,785
%27
% 32
55,193
%32
% 30
3,984
%30
% 46
5,329
%46
% 31
7,080
%31
% 25
10,161
%25
% 48
19,855
%48
% 34
1,760
%34

1991 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri