1991 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 86,04
Toplam Sandık Sayısı :
1428
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
408296
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
351289
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
341363
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
632
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
95,728
%28
3 - LİSTE
% 25
88,244
%25
2 - LİSTE
% 23
79,380
%23
1 - LİSTE
% 12
42,006
%12
0
% 10
34,339
%10
0
% 0
1,333
%0
0
% 0
333
%0
0


1991 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
9,993
%31
% 31
2,609
%31
% 28
6,280
%28
% 29
9,063
%29
% 31
2,694
%31
% 33
7,562
%33
% 30
3,868
%30
% 39
5,691
%39
% 30
46,571
%30
% 26
3,010
%26
% 29
3,700
%29
% 33
2,593
%33
% 28
1,448
%28

1991 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri