1991 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 75,23
Toplam Sandık Sayısı :
842
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
230346
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
173282
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
170470
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
316
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
81,063
%47
3 - LİSTE
% 19
33,802
%19
0
% 19
33,721
%19
0
% 7
13,271
%7
0
% 4
7,964
%4
0
% 0
649
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
7,692
%46
% 49
1,898
%49
% 60
16,246
%60
% 42
2,395
%42
% 47
4,185
%47
% 39
4,028
%39
% 54
1,177
%54
% 50
2,789
%50
% 38
2,496
%38
% 48
4,628
%48
% 47
26,106
%47
% 36
7,332
%36

1991 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri