1991 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,89
Toplam Sandık Sayısı :
1537
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
398984
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
322751
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
311436
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
576
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
97,673
%31
4 - LİSTE
% 21
65,643
%21
2 - LİSTE
% 16
52,917
%16
0
% 15
49,226
%15
0
% 14
43,622
%14
0
% 0
2,355
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
4,535
%28
% 32
3,690
%32
% 37
2,388
%37
% 45
2,803
%45
% 34
2,367
%34
% 29
11,054
%29
% 31
4,701
%31
% 32
1,873
%32
% 35
3,589
%35
% 32
2,390
%32
% 42
2,958
%42
% 42
2,887
%42
% 35
4,570
%35
% 25
3,728
%25
% 31
17,806
%31
% 28
2,279
%28
% 36
7,639
%36
% 34
6,125
%34
% 29
12,954
%29

1991 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri