1991 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 90,67
Toplam Sandık Sayısı :
546
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
140484
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
127381
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
122973
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
228
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
34,653
%28
3 - LİSTE
% 22
27,611
%22
0
% 20
24,886
%20
0
% 19
24,557
%19
0
% 8
10,711
%8
0
% 0
555
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
1,858
%25
% 32
7,504
%32
% 34
3,074
%34
% 26
3,129
%26
% 33
19,390
%33
% 31
4,424
%31

1991 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri