1991 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 91,31
Toplam Sandık Sayısı :
591
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
142891
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
130475
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
126813
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
235
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
36,142
%28
2 - LİSTE
% 26
33,541
%26
1 - LİSTE
% 22
27,934
%22
0
% 15
20,169
%15
0
% 6
8,488
%6
0
% 0
539
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
3,489
%37
% 35
5,968
%35
% 31
2,577
%31
% 31
4,152
%31
% 33
3,066
%33
% 25
3,068
%25
% 35
14,044
%35
% 31
5,646
%31

1991 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri