1991 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 81,77
Toplam Sandık Sayısı :
586
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
138814
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
113508
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110745
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
205
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
46,333
%41
3 - LİSTE
% 24
26,888
%24
0
% 17
19,005
%17
0
% 14
16,530
%14
0
% 1
1,476
%1
0
% 0
513
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
10,521
%47
% 35
2,696
%35
% 31
2,651
%31
% 61
9,986
%61
% 33
14,457
%33
% 76
10,549
%76

1991 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri