1991 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,59
Toplam Sandık Sayısı :
1212
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
342466
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
303388
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
295638
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
547
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
116,797
%39
3 - LİSTE
% 25
75,960
%25
1 - LİSTE
% 23
70,935
%23
1 - LİSTE
% 6
18,621
%6
0
% 3
11,721
%3
0
% 0
1,604
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
9,626
%38
% 54
7,114
%54
% 34
2,197
%34
% 50
33,857
%50
% 37
2,232
%37
% 48
6,510
%48
% 37
5,962
%37
% 34
13,919
%34
% 38
22,206
%38
% 38
5,214
%38
% 34
3,995
%34
% 36
8,959
%36

1991 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri