1991 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 81,76
Toplam Sandık Sayısı :
966
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
217154
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
177554
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
172438
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
319
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
92,904
%53
5 - LİSTE
% 18
31,836
%18
0
% 17
29,577
%17
0
% 8
15,069
%8
0
% 1
2,247
%1
0
% 0
805
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 83
5,655
%83
% 53
10,134
%53
% 58
23,641
%58
% 60
6,585
%60
% 34
9,195
%34
% 37
8,315
%37
% 80
16,871
%80
% 70
5,060
%70
% 50
5,699
%50
% 35
2,300
%35

1991 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri