1991 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 92,17
Toplam Sandık Sayısı :
2420
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
667271
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
615005
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
597564
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1106
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
222,953
%37
7 - LİSTE
% 23
138,178
%23
2 - LİSTE
% 20
122,083
%20
0
% 9
58,877
%9
0
% 8
52,421
%8
0
% 0
2,469
%0
0
% 0
583
%0
0


1991 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
3,712
%36
% 38
31,742
%38
% 43
20,778
%43
% 39
12,174
%39
% 39
3,055
%39
% 35
7,446
%35
% 42
10,095
%42
% 36
2,707
%36
% 39
9,811
%39
% 33
35,372
%33
% 42
30,424
%42
% 36
7,432
%36
% 33
12,474
%33
% 42
6,089
%42
% 31
12,401
%31
% 35
18,501
%35

1991 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri