1991 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 79,08
Toplam Sandık Sayısı :
1390
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
345037
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
272848
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
265550
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
492
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
109,169
%41
4 - LİSTE
% 26
69,520
%26
1 - LİSTE
% 22
60,431
%22
1 - LİSTE
% 6
17,434
%6
0
% 2
7,832
%2
0
% 0
1,164
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
9,425
%42
% 54
4,265
%54
% 67
4,710
%67
% 43
3,677
%43
% 48
7,548
%48
% 39
7,789
%39
% 45
1,493
%45
% 47
8,429
%47
% 39
1,669
%39
% 35
1,797
%35
% 43
53,504
%43
% 53
6,917
%53
% 37
2,403
%37
% 36
4,669
%36

1991 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri