1991 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 91,26
Toplam Sandık Sayısı :
3326
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
802151
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
732057
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
707816
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1310
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
233,812
%33
6 - LİSTE
% 26
188,139
%26
6 - LİSTE
% 19
137,521
%19
1 - LİSTE
% 13
94,189
%13
0
% 7
50,831
%7
0
% 0
2,964
%0
0
% 0
360
%0
0


1991 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
1,123
%32
% 34
1,350
%34
% 29
12,714
%29
% 42
2,829
%42
% 35
11,249
%35
% 39
7,031
%39
% 31
1,827
%31
% 31
7,341
%31
% 35
9,910
%35
% 28
1,426
%28
% 37
1,823
%37
% 40
5,999
%40
% 34
1,740
%34
% 30
16,158
%30
% 50
2,157
%50
% 42
3,939
%42
% 28
954
%28
% 27
2,896
%27
% 38
11,647
%38
% 36
6,586
%36
% 40
7,749
%40
% 46
34,812
%46
% 32
6,560
%32
% 46
46,102
%46
% 35
5,237
%35
% 36
35,690
%36
% 31
11,020
%31
% 50
2,216
%50
% 29
1,486
%29
% 30
4,588
%30

1991 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri