1991 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 82,82
Toplam Sandık Sayısı :
1863
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
543729
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
450309
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
438309
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
811
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
111,980
%25
5 - LİSTE
% 22
96,910
%22
1 - LİSTE
% 19
86,046
%19
1 - LİSTE
% 17
75,185
%17
0
% 15
66,496
%15
0
% 0
1,536
%0
0
% 0
156
%0
0


1991 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
23,961
%24
% 23
12,109
%23
% 38
9,900
%38
% 32
9,241
%32
% 28
11,417
%28
% 27
52,284
%27

1991 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri