1991 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,52
Toplam Sandık Sayısı :
584
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124417
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
110133
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
107313
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
199
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
33,188
%30
3 - LİSTE
% 23
25,220
%23
0
% 22
23,891
%22
0
% 14
15,346
%14
0
% 8
9,228
%8
0
% 0
440
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
1,658
%29
% 38
2,558
%38
% 49
2,584
%49
% 28
2,902
%28
% 33
7,845
%33
% 32
14,372
%32
% 33
3,847
%33

1991 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri