1991 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,94
Toplam Sandık Sayısı :
685
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
194638
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
173113
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
168935
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
313
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
45,791
%27
1 - LİSTE
% 26
44,835
%26
1 - LİSTE
% 25
43,149
%25
1 - LİSTE
% 16
28,008
%16
0
% 3
6,324
%3
0
% 0
721
%0
0
% 0
107
%0
0


1991 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
10,064
%32
% 40
2,554
%40
% 27
848
%27
% 27
13,201
%27
% 28
11,917
%28
% 31
1,455
%31
% 33
4,738
%33
% 32
6,269
%32

1991 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri