1991 Yılı Kırıkkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,79
Toplam Sandık Sayısı :
650
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
159760
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
141843
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
138393
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
256
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kırıkkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
37,004
%26
3 - LİSTE
% 22
30,787
%22
0
% 21
30,302
%21
0
% 21
29,212
%21
0
% 7
10,610
%7
0
% 0
478
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kırıkkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,075
%28
% 38
2,522
%38
% 34
1,030
%34
% 36
4,103
%36
% 32
938
%32
% 27
3,817
%27
% 24
21,024
%24
% 30
2,236
%30
% 25
1,288
%25

1991 Yılı Kırıkkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri