1991 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 82,75
Toplam Sandık Sayısı :
1767
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
485187
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
401485
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
391452
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
724
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
123,616
%31
7 - LİSTE
% 22
89,421
%22
0
% 21
85,957
%21
0
% 15
61,407
%15
0
% 7
29,572
%7
0
% 0
1,479
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,161
%28
% 30
5,701
%30
% 41
12,048
%41
% 34
1,847
%34
% 58
3,617
%58
% 37
3,955
%37
% 31
37,484
%31
% 32
28,139
%32
% 33
1,180
%33
% 27
6,044
%27
% 26
2,865
%26
% 35
3,492
%35
% 29
5,100
%29
% 29
4,836
%29
% 46
9,547
%46
% 29
3,271
%29

1991 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri