1991 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 83,84
Toplam Sandık Sayısı :
1431
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
266836
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
223727
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
215703
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
399
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
78,100
%36
2 - LİSTE
% 25
55,893
%25
2 - LİSTE
% 15
33,148
%15
0
% 13
28,423
%13
0
% 8
18,099
%8
0
% 0
2,040
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
822
%40
% 30
785
%30
% 28
4,862
%28
% 33
2,311
%33
% 37
2,236
%37
% 41
2,206
%41
% 29
3,931
%29
% 27
2,337
%27
% 31
2,739
%31
% 31
1,220
%31
% 32
1,031
%32
% 53
2,737
%53
% 41
5,386
%41
% 34
2,215
%34
% 44
22,603
%44
% 37
1,541
%37
% 36
1,295
%36
% 35
1,088
%35
% 45
11,937
%45
% 32
8,247
%32

1991 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri