1991 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 71,68
Toplam Sandık Sayısı :
1320
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
333980
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
239397
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
232015
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
429
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
72,215
%31
3 - LİSTE
% 26
62,553
%26
2 - LİSTE
% 17
39,938
%17
0
% 16
39,222
%16
0
% 7
16,405
%7
0
% 0
1,682
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
1,796
%29
% 50
3,439
%50
% 35
6,827
%35
% 27
2,905
%27
% 34
3,579
%34
% 49
4,446
%49
% 41
6,853
%41
% 51
6,172
%51
% 40
13,116
%40
% 40
6,197
%40
% 28
10,861
%28
% 33
2,824
%33
% 32
6,169
%32
% 33
3,929
%33
% 35
2,556
%35
% 31
2,887
%31

1991 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri