1991 Yılı Karaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 93,18
Toplam Sandık Sayısı :
474
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
103902
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
96815
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
94034
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
174
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Karaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
27,935
%29
2 - LİSTE
% 22
21,336
%22
0
% 20
19,540
%20
0
% 18
17,175
%18
0
% 8
7,525
%8
0
% 0
523
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Karaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
2,150
%29
% 33
1,204
%33
% 34
5,198
%34
% 52
2,834
%52
% 35
19,617
%35
% 35
2,289
%35

1991 Yılı Karaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri