1991 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,93
Toplam Sandık Sayısı :
1415
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
406535
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
329027
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
320866
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
594
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
110,637
%34
6 - LİSTE
% 25
82,684
%25
1 - LİSTE
% 18
60,468
%18
0
% 18
59,336
%18
0
% 1
6,317
%1
0
% 0
1,424
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
14,080
%41
% 29
6,052
%29
% 31
2,912
%31
% 44
3,412
%44
% 33
12,688
%33
% 35
8,337
%35
% 42
54,171
%42
% 51
2,847
%51
% 47
15,246
%47
% 33
7,245
%33

1991 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri