1991 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 85,18
Toplam Sandık Sayısı :
5570
Milletvekili Sayısı:
19
Toplam Seçmen Sayısı :
1630510
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1388824
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1344984
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2490
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
370,965
%27
7 - LİSTE
% 25
344,047
%25
8 - LİSTE
% 24
329,476
%24
4 - LİSTE
% 15
207,858
%15
0
% 5
80,297
%5
0
% 0
6,488
%0
0
% 0
5,853
%0
0


1991 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
6,730
%31
% 43
11,241
%43
% 37
21,435
%37
% 37
3,194
%37
% 25
33,068
%25
% 30
27,147
%30
% 36
4,304
%36
% 29
3,972
%29
% 29
2,625
%29
% 37
1,845
%37
% 28
63,285
%28
% 30
9,326
%30
% 37
5,832
%37
% 45
10,419
%45
% 29
127,401
%29
% 31
7,582
%31
% 31
11,277
%31
% 34
24,728
%34
% 35
3,057
%35
% 31
4,361
%31
% 39
16,559
%39
% 35
12,197
%35
% 28
4,958
%28

1991 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri