1991 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 77,64
Toplam Sandık Sayısı :
13142
Milletvekili Sayısı:
50
Toplam Seçmen Sayısı :
4265566
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
3311756
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
3226010
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
5971
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
887,986
%27
33 - LİSTE
% 18
607,955
%18
5 - LİSTE
% 18
607,188
%18
5 - LİSTE
% 17
568,738
%17
3 - LİSTE
% 16
539,573
%16
4 - LİSTE
% 0
11,977
%0
0
% 0
2,593
%0
0


1991 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
11,666
%34
% 29
97,160
%29
% 22
40,263
%22
% 25
28,539
%25
% 35
39,474
%35
% 27
21,628
%27
% 27
31,668
%27
% 25
11,948
%25
% 28
16,090
%28
% 25
25,340
%25
% 31
76,719
%31
% 24
38,556
%24
% 30
105,944
%30
% 24
31,526
%24
% 24
58,654
%24
% 25
46,296
%25
% 22
26,795
%22
% 28
23,731
%28
% 39
4,523
%39
% 28
10,793
%28
% 32
45,636
%32
% 26
28,105
%26
% 25
56,384
%25
% 28
15,562
%28
% 30
25,071
%30

1991 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri