1991 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 87,77
Toplam Sandık Sayısı :
781
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
216754
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
190236
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
185472
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
343
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
116,115
%62
4 - LİSTE
% 12
22,941
%12
0
% 12
22,533
%12
0
% 9
17,694
%9
0
% 2
5,408
%2
0
% 0
781
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 59
2,698
%59
% 76
2,962
%76
% 65
11,709
%65
% 60
6,555
%60
% 54
2,663
%54
% 59
6,632
%59
% 65
43,764
%65
% 57
8,714
%57
% 70
6,243
%70
% 71
6,665
%71
% 61
2,169
%61
% 54
14,430
%54
% 42
883
%42

1991 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri