1991 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 84,28
Toplam Sandık Sayısı :
2227
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
628484
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
529711
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
512702
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
949
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
163,062
%31
4 - LİSTE
% 28
144,160
%28
3 - LİSTE
% 23
122,824
%23
2 - LİSTE
% 8
44,751
%8
0
% 6
35,018
%6
0
% 0
2,268
%0
0
% 0
619
%0
0


1991 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
9,787
%38
% 33
1,769
%33
% 43
4,968
%43
% 35
2,442
%35
% 41
20,141
%41
% 39
6,720
%39
% 33
69,189
%33
% 37
11,175
%37
% 41
20,431
%41
% 29
33,861
%29

1991 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri