1991 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 83,96
Toplam Sandık Sayısı :
1830
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
542338
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
455349
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
444120
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
822
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
142,246
%32
5 - LİSTE
% 28
126,148
%28
3 - LİSTE
% 19
85,754
%19
0
% 13
61,016
%13
0
% 6
27,361
%6
0
% 0
1,595
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
7,442
%32
% 34
3,364
%34
% 34
15,597
%34
% 34
4,677
%34
% 38
7,337
%38
% 32
34,036
%32
% 37
14,613
%37
% 28
1,856
%28
% 41
46,205
%41
% 26
5,858
%26
% 61
22,871
%61
% 30
3,717
%30

1991 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri