1991 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 86,28
Toplam Sandık Sayısı :
252
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
57938
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
49991
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
48393
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
90
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
20,813
%43
1 - LİSTE
% 29
14,329
%29
1 - LİSTE
% 19
9,214
%19
0
% 6
3,071
%6
0
% 1
508
%1
0
% 0
458
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 67
3,602
%67
% 36
5,902
%36
% 48
3,806
%48
% 44
8,367
%44

1991 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri