1991 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 74,86
Toplam Sandık Sayısı :
484
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
86113
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
64466
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
63183
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
117
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
19,210
%30
1 - LİSTE
% 28
18,091
%28
1 - LİSTE
% 25
15,891
%25
0
% 11
7,522
%11
0
% 3
2,238
%3
0
% 0
231
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
7,307
%41
% 42
1,615
%42
% 38
2,538
%38
% 30
5,542
%30
% 34
3,301
%34
% 35
2,684
%35

1991 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri