1991 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,73
Toplam Sandık Sayısı :
1053
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
268478
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
216742
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
212150
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
392
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
77,024
%36
4 - LİSTE
% 24
52,019
%24
0
% 16
34,612
%16
0
% 16
34,057
%16
0
% 6
13,330
%6
0
% 0
1,108
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
2,618
%44
% 32
9,243
%32
% 38
1,568
%38
% 39
1,999
%39
% 49
7,631
%49
% 39
1,260
%39
% 32
4,066
%32
% 29
2,315
%29
% 31
4,708
%31
% 42
2,864
%42
% 38
5,691
%38
% 33
16,414
%33
% 36
2,961
%36
% 43
4,870
%43
% 45
6,723
%45
% 38
3,838
%38

1991 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri