1991 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,57
Toplam Sandık Sayısı :
1968
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
512598
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
412995
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
402344
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
745
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
112,777
%28
5 - LİSTE
% 27
110,579
%27
4 - LİSTE
% 19
77,296
%19
0
% 17
71,270
%17
0
% 7
28,820
%7
0
% 0
1,602
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
4,261
%32
% 26
7,028
%26
% 35
2,175
%35
% 37
15,187
%37
% 31
12,009
%31
% 27
3,749
%27
% 28
4,938
%28
% 29
44,827
%29
% 30
25,524
%29
% 32
2,799
%32

1991 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri