1991 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 76,74
Toplam Sandık Sayısı :
1859
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
413188
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
317078
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
312583
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
579
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
115,794
%37
5 - LİSTE
% 30
94,295
%30
2 - LİSTE
% 19
62,315
%19
0
% 8
28,026
%8
0
% 3
10,556
%3
0
% 0
1,597
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
4,969
%32
% 38
3,520
%38
% 34
4,053
%34
% 38
6,081
%38
% 39
7,037
%39
% 39
5,502
%39
% 28
1,660
%28
% 41
6,159
%41
% 41
2,060
%41
% 35
36,693
%35
% 49
4,483
%49
% 45
8,060
%45
% 35
2,542
%35
% 45
6,953
%45
% 59
2,404
%59
% 37
5,489
%37
% 46
4,956
%46
% 53
7,837
%53
% 34
2,020
%34

1991 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri