1991 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,92
Toplam Sandık Sayısı :
1092
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
258542
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
209221
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
202611
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
375
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
68,275
%33
2 - LİSTE
% 29
59,271
%29
2 - LİSTE
% 18
38,005
%18
0
% 15
31,346
%15
0
% 2
4,766
%2
0
% 0
948
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
818
%32
% 35
1,792
%35
% 49
2,894
%49
% 39
4,103
%39
% 36
4,804
%36
% 37
2,216
%37
% 46
6,441
%46
% 38
5,201
%38
% 35
40,012
%35
% 47
5,473
%47
% 30
2,357
%30

1991 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri