1991 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,40
Toplam Sandık Sayısı :
863
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
252161
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
225421
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
220495
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
408
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
68,544
%31
2 - LİSTE
% 25
55,904
%25
2 - LİSTE
% 20
44,806
%20
0
% 19
42,011
%19
0
% 3
8,413
%3
0
% 0
817
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
2,269
%30
% 36
5,978
%36
% 41
8,417
%41
% 28
10,830
%28
% 34
2,411
%34
% 34
5,406
%34
% 29
18,141
%29
% 29
1,749
%29
% 29
14,244
%29

1991 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri