1991 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 77,73
Toplam Sandık Sayısı :
1668
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
406477
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
315964
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
300671
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
557
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
149,955
%49
7 - LİSTE
% 19
60,053
%19
1 - LİSTE
% 13
42,068
%13
0
% 12
36,238
%12
0
% 2
7,779
%2
0
% 0
2,959
%0
0
% 0
1,619
%0
0


1991 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 79
19,488
%79
% 36
4,827
%36
% 57
7,552
%57
% 26
1,513
%26
% 41
4,410
%41
% 43
3,367
%43
% 33
9,488
%33
% 39
3,146
%39
% 93
6,541
%93
% 51
2,661
%51
% 75
13,492
%75
% 87
11,304
%87
% 42
55,736
%42
% 76
18,778
%76

1991 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri