1991 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,21
Toplam Sandık Sayısı :
1425
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
418818
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
373637
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
359967
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
666
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
127,283
%35
3 - LİSTE
% 24
87,712
%24
2 - LİSTE
% 21
76,474
%21
1 - LİSTE
% 11
40,052
%11
0
% 7
26,033
%7
0
% 0
2,045
%0
0
% 0
368
%0
0


1991 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
13,045
%39
% 31
1,530
%31
% 31
1,407
%31
% 38
2,224
%38
% 35
2,690
%35
% 40
1,839
%40
% 32
2,076
%32
% 35
5,326
%35
% 28
5,084
%28
% 46
5,697
%46
% 32
1,698
%32
% 34
10,890
%34
% 34
2,925
%34
% 35
4,057
%35
% 43
4,497
%43
% 35
44,651
%35
% 33
5,120
%33
% 33
3,001
%33
% 41
13,265
%41

1991 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri