1991 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 94,48
Toplam Sandık Sayısı :
1493
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
307413
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
290445
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
281537
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
521
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
78,628
%27
2 - LİSTE
% 23
65,186
%23
1 - LİSTE
% 21
61,525
%21
1 - LİSTE
% 20
56,415
%20
1 - LİSTE
% 6
18,165
%6
0
% 0
1,389
%0
0
% 0
229
%0
0


1991 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
11,021
%43
% 33
4,860
%33
% 41
1,697
%41
% 24
1,793
%24
% 33
8,147
%33
% 39
5,462
%39
% 32
1,601
%32
% 30
4,776
%30
% 33
31,097
%33
% 26
1,350
%26
% 41
2,409
%41
% 35
9,051
%35
% 33
11,245
%33

1991 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri