1991 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 93,50
Toplam Sandık Sayısı :
713
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
120653
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
112808
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
109032
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
202
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
35,390
%32
1 - LİSTE
% 29
31,886
%29
1 - LİSTE
% 25
27,493
%25
1 - LİSTE
% 6
7,310
%6
0
% 5
6,379
%5
0
% 0
574
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
943
%43
% 58
1,017
%58
% 32
2,733
%32
% 35
1,564
%35
% 39
4,312
%39
% 40
3,782
%40
% 35
2,176
%35
% 48
1,301
%48
% 39
2,126
%39
% 32
10,714
%32
% 37
2,550
%37
% 39
1,417
%39
% 29
1,598
%29
% 40
3,751
%40

1991 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri