1991 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 90,25
Toplam Sandık Sayısı :
1118
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
286356
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
258424
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
254166
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
470
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
86,951
%34
4 - LİSTE
% 24
62,594
%24
0
% 20
52,754
%20
0
% 13
34,514
%13
0
% 6
16,257
%6
0
% 0
1,096
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
5,425
%29
% 32
7,052
%32
% 31
14,669
%31
% 31
11,389
%31
% 39
12,420
%39
% 33
2,024
%33
% 39
7,960
%39
% 27
5,781
%27
% 30
850
%30
% 38
5,892
%38
% 36
15,448
%36
% 38
10,373
%38

1991 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri