1991 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,04
Toplam Sandık Sayısı :
3260
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
938145
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
835287
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
814637
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1508
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
254,366
%31
8 - LİSTE
% 27
226,286
%27
4 - LİSTE
% 14
119,355
%14
0
% 13
110,819
%13
0
% 12
100,341
%12
0
% 0
3,066
%0
0
% 0
404
%0
0


1991 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
3,144
%34
% 31
11,959
%31
% 32
3,349
%32
% 42
3,322
%42
% 31
21,292
%31
% 30
7,562
%30
% 45
18,855
%45
% 36
4,416
%36
% 33
5,463
%33
% 43
25,087
%43
% 31
6,574
%31
% 27
8,422
%27
% 31
5,098
%31
% 32
9,260
%32
% 29
76,467
%29
% 35
11,024
%35
% 29
43,389
%29

1991 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri