1991 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 90,29
Toplam Sandık Sayısı :
584
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
152884
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
138034
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
133963
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
248
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
52,001
%38
3 - LİSTE
% 21
28,466
%21
0
% 16
21,934
%16
0
% 12
16,389
%12
0
% 10
14,541
%10
0
% 0
632
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
3,143
%51
% 42
2,616
%42
% 51
13,983
%51
% 30
2,423
%30
% 47
2,608
%47
% 37
2,733
%37
% 32
1,871
%32
% 35
1,086
%35
% 33
14,584
%33
% 44
3,365
%44
% 37
5,235
%37

1991 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri