1991 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 94,87
Toplam Sandık Sayısı :
1411
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
299137
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
283799
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
277919
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
514
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
90,314
%32
3 - LİSTE
% 28
78,550
%28
2 - LİSTE
% 17
49,969
%17
0
% 11
32,254
%11
0
% 9
25,552
%9
0
% 0
1,280
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
5,654
%31
% 37
3,178
%37
% 34
4,320
%34
% 34
2,375
%34
% 35
24,899
%35
% 34
6,726
%34
% 26
2,612
%26
% 32
3,911
%32
% 31
1,127
%31
% 35
3,324
%35
% 34
20,608
%34
% 51
8,385
%51
% 33
2,032
%33
% 29
1,682
%29
% 31
3,249
%31

1991 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri