1991 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 84,53
Toplam Sandık Sayısı :
553
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
102101
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
86310
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82312
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
152
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
25,699
%31
2 - LİSTE
% 29
23,988
%29
1 - LİSTE
% 21
18,014
%21
0
% 13
11,503
%13
0
% 2
2,393
%2
0
% 0
424
%0
0
% 0
291
%0
0


1991 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
2,714
%34
% 46
4,433
%46
% 42
3,170
%42
% 64
7,372
%64
% 36
6,587
%36
% 48
4,213
%48
% 32
6,167
%32

1991 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri