1991 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 83,28
Toplam Sandık Sayısı :
554
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
100264
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
83500
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
80176
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
148
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
28,041
%34
2 - LİSTE
% 27
22,148
%27
1 - LİSTE
% 17
14,350
%17
0
% 17
14,297
%17
0
% 1
1,044
%1
0
% 0
296
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
2,189
%32
% 42
6,260
%42
% 37
3,390
%37
% 59
2,469
%59
% 37
11,840
%37
% 40
3,774
%40
% 45
724
%45
% 64
2,006
%64

1991 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri