1991 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 91,42
Toplam Sandık Sayısı :
461
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
105395
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
96356
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
94049
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
174
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
31,027
%32
1 - LİSTE
% 25
24,317
%25
1 - LİSTE
% 21
20,034
%21
0
% 10
9,637
%10
0
% 9
8,737
%9
0
% 0
297
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
10,341
%42
% 34
3,331
%34
% 32
1,457
%32
% 29
6,701
%29
% 34
3,459
%34
% 30
2,927
%30
% 29
2,914
%29
% 31
1,159
%31

1991 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri