1991 Yılı Bayburt Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 70,60
Toplam Sandık Sayısı :
249
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
53045
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
37448
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
36558
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
68
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bayburt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
14,823
%40
1 - LİSTE
% 31
11,601
%31
1 - LİSTE
% 19
6,965
%19
0
% 4
1,816
%4
0
% 3
1,222
%3
0
% 0
131
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Bayburt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
2,001
%40
% 40
2,124
%40
% 40
10,672
%40

1991 Yılı Bayburt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri