1991 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 84,42
Toplam Sandık Sayısı :
550
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124661
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105236
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
101484
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
188
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
53,523
%52
3 - LİSTE
% 15
16,164
%15
0
% 15
15,562
%15
0
% 14
14,953
%14
0
% 0
925
%0
0
% 0
357
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Batman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
5,881
%56
% 48
4,555
%48
% 55
1,837
%55
% 64
12,990
%64
% 49
23,786
%49
% 45
4,450
%45

1991 Yılı Batman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri