1991 Yılı Bartın Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,74
Toplam Sandık Sayısı :
467
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
117808
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
104544
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
101247
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
187
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Bartın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
37,391
%36
1 - LİSTE
% 25
25,364
%25
1 - LİSTE
% 21
22,176
%21
0
% 8
8,488
%8
0
% 7
7,215
%7
0
% 0
613
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Bartın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
4,015
%41
% 36
2,004
%36
% 37
24,964
%37
% 32
6,385
%32

1991 Yılı Bartın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri