1991 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,39
Toplam Sandık Sayısı :
2249
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
639510
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
571654
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
558541
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1033
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
193,627
%34
7 - LİSTE
% 24
138,242
%24
0
% 17
95,503
%17
0
% 12
71,698
%12
0
% 10
56,919
%10
0
% 0
2,552
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
7,740
%30
% 36
5,271
%36
% 33
19,645
%33
% 31
9,408
%31
% 31
5,862
%31
% 35
10,227
%35
% 28
9,607
%28
% 33
4,905
%33
% 28
1,850
%28
% 33
13,291
%33
% 39
6,268
%39
% 46
11,149
%46
% 42
7,811
%42
% 36
6,479
%36
% 37
1,641
%37
% 35
47,925
%35
% 40
5,370
%40
% 35
11,212
%35
% 36
9,586
%36

1991 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri