1991 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,51
Toplam Sandık Sayısı :
1726
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
483356
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
432673
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
418008
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
774
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
141,268
%33
4 - LİSTE
% 29
124,065
%29
2 - LİSTE
% 19
82,411
%19
0
% 9
40,154
%9
0
% 6
27,833
%6
0
% 0
1,909
%0
0
% 0
368
%0
0


1991 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
7,714
%36
% 37
2,328
%37
% 50
17,058
%50
% 34
7,751
%34
% 36
6,788
%36
% 36
4,581
%36
% 36
3,325
%36
% 34
6,363
%34
% 42
5,168
%42
% 36
6,598
%36
% 32
5,514
%32
% 33
28,933
%33
% 34
22,196
%34
% 28
13,704
%28
% 30
3,881
%30
% 34
2,775
%34
% 36
3,310
%36

1991 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri